fbPCI &EUR_Index | ابزارهای ترکیبی شخصی | IFCM ایران
FA

ابزار ترکیبی شخصی &EUR_Index

شاخص ارز “Europe” سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &EUR_Index

0
اعتبار 1:100
مارجین 1000
مبنای محاسبه
وضعیت: بسته واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح یورو / نقدشونده ترین ارزه

شاخص ارز برای تحلیل و معاملۀ ارز مهم اروپایی، یورو (EUR)، در برابر سایر بازار مبادلات ارزی (فارکس) کاربرد دارد. سبد نقدشونده ترین ارزها EUR، USD، JPY، AUD، CHF و CAD به عنوان یک شاخص مرتبط با سیستم بازار بکار گرفته می شود.

مزیت

  1. واکنش شاخص به رویدادهای بنیادی منطقۀ یورو واضح ترین و باثبات ترین است.
  2. شاخص یک کانال روند باثبات مناسب برای معامله را شکل می دهد.
  3. حساسیت شاخص به رویدادهای بنیادی به دیگر مناطق ارزی، حداقل است. این اجازۀ تشخیص حرکت کم نوسان روند شاخص را می دهد که بطور واقعی وضعیت منطقۀ یورو را مشخص می کند.

مبانی نظری ایجاد ابزار در ادامه و در بخش "زمینۀ کاربرد" آورده شده اند.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&EUR_Indexداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1EUR778.6039100.0001000.0000EUR
بخش مظنه1USD43.5004.350043.5000USD
2JPY19811.42718.2000182.0000JPY
3GBP115.20018.8000188.0000GBP
4CHF180.35319.2000192.0000CHF
5AUD221.50919.8000198.0000AUD
6CAD215.17019.6500196.5000CAD

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
1
اندازۀ 1 پیپ
0.00001
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
10.03 USD
تاریخ ایجاد
2014-09-29
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ
اسپرد شناور
به پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم
حجم
در دسترس
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
سه شنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
چهارشنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
پنجشنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
جمعه00:00 — 22:0000:00 — 22:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

7 ارز پیشرو (http://www.bis.org/) در مطالعۀ صورت گرفته شده توسط بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) در آوریل 2013 دربارۀ گردش مالی مبادلات ارز خارجی لحاظ شدند (ارزهای مورد نظر ما) که در حجم های ماهیانۀ گردش مبادلات برجسته هستند:

ارزسهم گردش مالی، درصد
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

سهام مرتبط با ارزها در گردش مالی مبادلات ارز خارجی تنظیم کننده در ستون سمت راست به شکل نزولی آورده شده اند. ما از ارزهایی که کمتر از 2% از گردش مالی را تشکیل می دهند در شاخص سیستمیک استفاده نکرده ایم.

ما برای ایجاد شاخص، یورو (بخش مظنه) را در برابر "استاندارد سبد" متشکل از 6 ارز نقد باقیماندۀ دیگر در نظر گرفتیم : USD+JPY+AUD+CHF+CAD. بهینه سازی وزن بگونه ای انجام شده است که استاندارد حداقل حساسیت به رویدادهای منطقۀ یورو را داشته باشد. وزن ها که مرتبط با استاندارد مظنه هستند بر اساس مبنای "غیر تداخل" منطقۀ یورو انتخاب شده اند.

همینک به توضیح آن مبنا می پردازیم. جدول اولویت ارز نقد برای مبادلات ارز خارجی در برابر یورو بر اساس مطالعۀ گردش مالی مبادلات ارز خارجی سال 2013 ایجاد شده است. (http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf)

جفت ارزسهم گردش مالی، درصدسهم تاثیر باقیمانده، درصد
EUR/USD24.16.7
EUR/JPY2.828
EUR/GBP1.928.9
EUR/CHF1.329.5
EUR/AUD0.430.4
EUR/CAD0.330.5

مجموع سهم گردش مالی یورو مرتبط با ابزارهای نقد مورد نظر 30.8% است. به این ترتیب سهم باقیمانده برابر است با اختلاف بین مجموع سهم و سهم جفت ارز EUR/x.

سهام باقیمانده نشان دهندۀ ثبات ارز (EUR) در ارتباط با تغییرات قیمت بخش مظنه است. به منظور وارد کردن نوسان معین به درون شاخص، نیاز به مشارکت باقی ارزهای "معادل" (EUR/x) با وزن های برابر با سهم شان در عملیات مبادلات ارز خارجی است. در نتیجه مقادیر از ستون سمت راست جدول شمارۀ 2 برای تعیین وزن های ارز برای ایجاد شاخص بکار گرفته می شوند.

خاطر نشان می سازیم که ساختار شاخص یورو می تواند به شکل زیر ارائه گردد:

PCI =
EUR
w1USD + w2JPY + w3GBP + w4CHF + w5AUD + w6CAD

ما وزن های wi را برای استاندارد بطور متناسب با سهم نفوذ باقیمانده در نظر می گیریم (ستون سمت راست در جدول شمارۀ 2). بنابراین، ما در حال افزایش ثبات شاخص در ارتباط با رویدادهای منطقۀ یورو هستیم. به این ترتیب این بخش پایه (یورو) است که حساسیت شاخص را تعیین می کند. تخمین ها فرمول زیر را برای استاندارد سبد ارائه می دهند: USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + AUD(19.8%) + CAD (19.65%).

ابزار &EUR_Index بسیار به تغییرات بنیادی در توسعۀ اقتصادی اتحادیۀ اروپا حساس است و در نتیجه برای مواقعی که رویدادهای بنیادی کلیدی در پیش هستند بسیار برای روش پیروی از روند ایده آل می باشد. این رویدادهای بنیادی کلیدی عبارتند از: بیانیه های رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، آمارهای مربوط به تراز تجاری، شاخص های بهای مصرف کننده (CPI) و غیره.

خرید ابزار در پلت فرم تجاری NetTradeX به معنای تخصیص سرمایه بین یک معاملۀ خرید در EUR و یک معاملۀ فروش در استاندارد سبد می باشد:

USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+CHF(19.2%)+AUD(19.8%)+CAD(19.65%). در نتیجه، PCI با استفاده از مدل GeWorko شکل می گیرد.

سخنرانی "ژان کلود تریچه"، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، در کنفرانس خبری در بروکسل در سوم دسامبر 2009 با خط عمودی مشخص شده است. "تریچه" اعلام کرد که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا کاهش تدریجی برنامه های حمایت بانک بازرگانی اش را شروع می کند. ضمن اینکه نرخ های بهرۀ شناور برای این برنامه ها بکار گرفته می شوند. بیانیه باعث شد تا جذابیت یورو برای سرمایه گذاران خارجی کاهش پیدا کند. قیمت PCI (ابزار ترکیبی شخصی) به حرکت افقی پایان داد و یک کانال روند نزولی جدید ایجاد کرد که ضعف ارز اروپایی را تائید می کند. شاخص در طی یک دورۀ 85 روزه از وجود کانال روند، 6% سودده ای داشت. عرض کانال روند که نوسان یا خطر را تعیین می کند، به 1.8% از قیمت شروع بالغ می گردد. ما می توانیم بازدهی معامله را بوسیلۀ نسبت خطر 3.3 (>2) تخمین بزنیم. بنابراین شاخص برای معامله به اندازۀ کافی جذاب است.

تصویر 1. نمودار روزانۀ &EUR_Index

تصویر 2. نمودار روزانۀ EUR/USD

لازم به ذکر است که ابزار ابتدایی EUR/USD به همان رویداد بطور غیر قابل پیش بینی واکنش نشان داد. 2.7% سوددهی داشت و نوسانش به 2.1% رسید. بنابراین بازدهی 1.3 تقریباً سه برابر کمتر از بازدهی شاخص است که 3.3 است. سوددهی نیز تقریباً عامل دو کوچک تر بود. توجه داشته باشید زمانیکه خط روند روزانه شکسته شد، معاملۀ بکار گرفته شده در هر دو حالت بسته شد. زمانیکه پس از سوم دسامبر سطح حمایت شکسته شد، معامله باز شد. این سطح توسط فراکتال Bill Williams تعیین شد و برابر بود با 1.48153 برای یورو (تصویر 2 را ملاحظه کنید).

همانطوریکه از مثال مشخص است، در کنار جذابیت برای معاملۀ روند ابزار ما اجازه می دهد که خطرات متنوع سازی شوند و از بی ثباتی های غیرواقعی اجتناب گردد. توجه داشته باشید که پس از کنفرانس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، رویدادهای بنیادی مرتبط با اقتصادهای توسعه یافتۀ مناطق ارزی باقی مانده بر حرکت شاخص تاثیری نداشته است: PCI نوسان را از بین می برد.

به عنوان مثال در 24 دسامبر 2009 یک شاخص ماهیانۀ کلیدی - تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر شد. این شاخص کمتر از حد انتظار (452هزار در برابر 471هزار) و کمتر از رقم قبلی اش، 480هزار، اعلام شد: تعداد مدعیان بیکاری 6% افت پیدا کرد. این رویداد باعث تقویت شدید ارزش دلار شد که باعث گردید جفت ارز EURUSD از خط روند عبور کند. ضمن اینکه واکنش شاخص &EUR_Index بیشتر از سطح بود: روند با یک اصلاح کوچک ادامه پیدا کرد. لازم به ذکر است که کانال روند شاخص بطور قابل توجهی بلندتر از کانال ابزار ابتدایی پایان یافت. خطرات انفرادی مرتبط با تغییرات سریع در هر یک از اقتصادهای توسعه یافته به دلیل استاندارد کاهش پیدا کردند. لازم به ذکر است که بهینه سازی بر اساس "قاعدۀ غیرتداخل" اجازۀ افزایش اساسی سوددهی و بازدهی را می دهد. تخطی از قاعده، باعث بروز بی ثباتی در رفتار سبد می شود. بگذارید سبد دیگری را مورد بررسی قرار دهیم که طبق قواعد کلاسیک ایجاد شاخص ساخته شده است، به عنوان مثال وزن های دارایی شاخص های متداول بازار S&P500، DAX و CAC40 طبق سرمایه های مرتبط شرکت تعیین شده اند.

طبق مدل کلاسیک وزن های wi برای استانداردمان را متناسب با سهم گردش مالی (ستون های سمت چپ در جدول شمارۀ 1) تنظیم می کنیم که معادل ارز سرمایه است. نمودار روزانۀ شاخص برای دورۀ زمانی ای که کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا آغاز می شود در تصویر شمارۀ 3 مشخص شده است. رفتار این شاخص کلاسیک مشابه رفتار جفت ارز EUR/USD است: دلار به دلیل بالاترین سهم گردش مالی، دارای 80% سهم در سبد مظنه است. دقیقاً به این دلیل است عبور از خط روند پس از آن دوام نیافت: در 27 دسامبر 2009. متنوع سازی اجازه می دهد که سوددهی 3% افزایش پیدا کند و بازدهی به 1.3 برسد. همزمان نوسان برابر است با 2.3%. بنابراین شاخص برمی گردد و این بازگشت برابر است با برگشت جفت ارز EUR/USD با سوددهی ای اندکی بالاتر: 3% در برابر 2.7%. همانطوریکه از مثال مشخص است، مدل کلاسیک ایجاد شاخص مناسب منطقۀ ارز نیست، که استفاده از شاخص استاندارد ایجاد شده در بالا را توجیه می کند.

تصویر 3. نمودار &EUR_Index_Classic. بهینه سازی توسط سهام گردش مالی.

حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 1000.00 ; 1000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلتفرم معاملاتی NetTradeX دارید.

مسابقۀ بزرگ برای معامله گران بزرگ
"لیگ قهرمانان 2021"
برای تصاحب شمش طلای 5 اونسی واقعی به مسابقه ملحق شوید
همین حالا شرکت کنید