fbاخبار شرکت | IFCM ایران

اخبار شرکت

به دلیل رویدادهای شرکتی در Iluka Resources Ltd و Rolls-Royce Group PLC، معاملۀ CFD در سهام A-ILU# از تاریخ 23.10.2020، و معاملۀ CFD در سهام L-RR# از تاریخ 26.10.2020 متوقف خواهند شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای A-ILU# و L-RR# به ترتیب در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ های 22.10.2020 و 23.10.2020 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا از 25.10.2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر خواهد کرد:

به دلیل تعطیلی رسمی در کانادا (به مناسبت روز شکرگزاری در آن کشور) در تاریخ 12 اکتبر 2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی موبایل NetTradeX 1.9.1 برای iOS منتشر شده است.

به دلیل تعطیلی رسمی در چین (روز ملی جمهوری خلق چین) در 1 و 2 اکتبر 2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر (CET) تغییر کرده است:

به دلیل رویدادهای شرکتی در Siemens AG و .Mizuho Financial Group, Inc ، معاملۀ CFD در سهام D-SIE# و T-8411 # از تاریخ 28.09.2020 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز برای D-SIE# و T-8411 # در قیمت بسته شدن بازار در 25.09.2020 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز اعتدال پاییزی) در 21 و 22 سپتامبر 2020، زمانبدی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل نوسان بالا در بازارهای فلزات گرانبها، شرایط معاملاتی تغییر کرده است. اسپردهای جدید برای ابزارهای زیر برای حساب های دارای اسپرد ثابت (Fixed) عبارتند از:

پس از تجزیۀ سهام در .Tesla Motors Inc و .Apple Inc، معاملۀ CFD در سهام S-TSLA# و S-AAPL# در حساب های واقعی از 1 سپتامبر 2020 برقرار شده است.

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (روز کار) در 7 سپتامبر 2020، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):