fbمعاملۀ سبد تجاری | تجزیه و تحلیل سبدی | روش GeWorko | IFCM ایران

معاملۀ سبد تجاری

تحلیل کلاسیک نمودار قیمت، بخش مهمی از معاملات روزانه است. حتی تحلیل گران بنیادی که چهارچوب های زمانی چندماهه و چند ساله را مورد بررسی قرار می دهند، از روند پایه برای سنجش ایده های شان و پوشش ریسک مناسب استفادده می کنند. ویژگی های بازار سهام ساکن، بازدهی جزئی اش در دهۀ 80 قرن بیستم کشف شد. یکی از توضیحات برای توانایی بازار برای حفظ جهت حرکت در زمانیکه عوامل بنیادی در حال ضعف هستند متعلق به "جورج سوروس" است: نظریه ای دربارۀ انعطاف بازارهای سهام ("کیمیاگری مالی"). ایدۀ پایه ای ادعاهایش که رفتار فعالان بازار تحت تاثیر انتظارات برای حرکات قیمت و سکون روانی است که منجر به بقای روند می شود.

در این بررسی فرصت ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی و همچنین روش های پیش بینی نوسانات شان را بر پایۀ تحلیل تکنیکی ارائه می دهیم. همینک به بررسی چهار قرارداد CFD می پردازیم: گندم، پنبه، گوشت گاو منجمد و شاخص Dow Jones Industrial Index (DJI). ما یک ابزار ترکیبی شخصی PCI GeWorko می سازیم که عبارت است از: سبد [گندم + پنبه] که در برابر سبد [DJI + گوشت گاو منجمد] مظنه گذاری شده است. وزن گذاری یکسان شده است: 25% برای هر دارائی. در ابتدا، بطور مختصر به توصیف روند های بنیادی جاری و رویدادهایی که بر نوسانات قیمت هر دارائی تاثیر می گذارند می پردازیم.

همینک با ایجاد ابزارهای ترکیبی، به بررسی کاربرد تئوری سبد می پردازیم. در این مقاله، چگونگی معاملۀ سبد ایجاد شده توسط فن آوری PCI متعلق به روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) که موجب کاهش خطر سرمایه گذاری می شود را نشان خواهیم داد.
محک اصلی برای ارزیابی یک معامله، ارتباط سودهای بالقوه یک دارائی و خطراتی است که توسط سرمایه گذار اخذ می شوند. تحلیل سبد دربرگیرندۀ تحلیل آماری دارائی موجود، ارتباط متقابل شان و ایجاد یک ابزار ترکیب شده، است که منطبق با حداکثر نسبت بازده-خطر می باشد. این مقاله از روش تحلیلی "شارپ" پرده بر می دارد، تحلیلی که بر پایۀ شاخص بازار S&P 500 ارائه داده می شود. تمامی ابزارهایی که مورد توجه قرار می گیرند، با استفاده از فن آوری PQM ایجاد شده اند. مقاله را مشاهده کنید. مشاهدۀ مقاله

بحران جهانی اقتصاد که در سال 2008 رخ داد تمامی بخش های فعالیت اقتصادی را بدون استثناء متاثر کرد. این بحران بطور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت کسب و کار و شرکت ها تحت تاثیر قرار داد اما سطح این تاثیر همه جا به یک میزان نبود. این حقیقت باعث شد تا فرصت های وسیعی برای پیدا کرد استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس اختلافات موجود مثلاً در واکنش بلندمدت قیمت ها در بازار سهام در همان عامل سیستماتیک پدید آید.

فرض کنید که یک سرمایه گذار واقعاً آماده است تا برای افزایش بازدۀ مورد انتظار سبد، سطح خطر بالاتری را بپذیرد. اجازه دهید که حداکثر انحراف استاندارد قابل پذیرش بازدۀ سبد 2.5% باشد. روند بهینه سازی ضرایب وزن برای جتسجوی حداکثر بازدۀ سبد را به همراه یک محدودیت اضافی روی انحراف استاندارد (نباید از 2.5% تجازو کند) انجام خواهیم داد.

جستجو برای یک ساختار مطلوب از دارائی ها در یک سبد به هیچ عنوان یک موضوع ساده نیست. از یک سو این موضوع بسیار به پارامترهای دارائی ها درون سبد بستگی دارد و از سوی دیگر به محدویت ها و اولویت های شخصی سرمایه گذار بستگی دارد. هرچند تئوری مالی مدرن و روش های تجاری و تحلیلی جدید بطور قابل توجهی این روند را ساده کرده اند. 
روش قیمت دهی سبد می تواند مثال خوبی باشد از اجرای تئوری سبد دارائی های مدرن که امکان ایجاد و تحلیل انواع گوناگونی از سبدهای متشکل از گسترۀ وسیعی از دارائی ها را می دهد. نکتۀ دیگر اینکه مقدار قابلیت های تحلیل فقط به پیروی از تغییرات در قیمت قطعی سبد بستگی ندارد بلکه به بررسی رفتار سبد در ارتباط با تمام بازار یا بطور مثال با یک سبد جایگزین بستگی دارد که امکان اتخاذ به موقع را فراهم می کند. حاصل این روش، ایجاد یک واحد مالی جدید است - یعنی ابزار ترکیبی (با نام تکنیکی PCI - ابزار ترکیبی شخصی).

روش قیمت دهی سبد (PQM) این امکان را برای شما فراهم می کند که هر ترکیبی از دارائی ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای تجاریِ موجود بسازید. ما در این مقاله به بازار سهام ایالات متحده توجه می کنیم، تعداد اندکی از اوراق بهادار را انتخاب می کنیم و از سبدی که ایجاد می شود یک نمودار می سازیم و رفتارش را طی چند سال اخیر تجزیه و تحلیل می کنیم.
همانطوریکه می دانید بحران مالی ای که از سال 2008 پدید آمد تاثیری جدی روی سیستم مالی جهانی گذاشت و ضررهای قابل توجهی به سرمایه گذاران تحمیل کرد. جهان به مدت چهار سال و نیم در تلاش بود تا خود را ترمیم کند و فقط علائمی از بهبود اقتصادی در ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان پدیدار شد.

تئوری مدرن سبد فواید قابل توجه از متنوع سازی را توصیه می کند. ما با استفاده از مجموع ابزار روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) قصد داریم تا نشان دهیم که یک سرمایه گذار تا چه اندازه دقیق از متنوع سازی منفعت می برد. برای این مثال سهام دو شرکت معروف در شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) را انتخاب کرده ایم.