fbفرصت های بازار | IFCM ایران

فرصت های بازار

USDIDX: گزارش خرده فروشی در ایالات متحده برای ماه مارس یک شاخص مهم در هفتۀ 12 تا 16 آوریل است. ادارۀ آمار، گزارش خرده فروشی را در 15 آوریل منتشر خواهد کرد. اگر خرده فروشی بیشتر از رقم پیش بینی 4.7% افزایش پیدا کند در آن صورت رشد USDIDX ادامه...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید غیرتولیدی (PMI) برای ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه مارس یک شاخص مهم در هفتۀ 5 تا 9 آوریل محسوب می شود. موسسۀ ISM در 5 آوریل شاخص مدیران خرید بخش خدمات را منتشر خواهد کرد. اگر شاخص مدیران خرید...

رویدادهای کلیدی:

USDIDX: USDIDX: گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه مارس یک شاخص مهم در هفتۀ 29 مارس تا 2 آوریل است. ادارۀ آمار کار گزارش اشتغال غیرکشاورزی را در 2 آوریل منتشر خواهد شد. این احتمال وجود دارد که تغییر اشتغال...

شاخص ترکیبی مدیران خرید برای آلمان در ماه مارس یکی از شاخص هایی است که در هفتۀ 22 تا 26 مارس بازار فارکس را حرکت می دهند. مارکیت شاخص اولیۀ ترکیبی مدیران خرید را در 24 مارس منتشر خواهد شد. این احتمال وجود دارد که شاخص ترکیبی مدیران...

تصمیم بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در 11 مارس رویداد کلیدی هفتۀ 8 تا 12 مارس است. نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا با دقت دنبال می شود زیرا نشان می دهد که سیاستگذاران این بانک چگونه به افزایش انتظارات تورمی اخیر واکنش نشان می دهند درحالیکه...

گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده که در تاریخ 5 مارس منتشر می شود رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 1 تا 5 مارس است. اشتغال غیرکشاورزی فوریه نشان خواهد داد که بازار کار ایالات متحده پس از گزارش ناامیدکنندۀ مربوط به تعداد مدعیان...

گزارش مربوط به سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده که در 25 فوریه منتشر می شود، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 22 تا 26 فوریه است. گزارش مربوط به سفارشات کالاهای بادوام برای ژانویه نشان خواهد داد که آیا بخش تولید ایالات متحده علائمی...

گزارش خرده فروشی ایالات متحده که در 17 فوریه منتشر می شود، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 15 تا 19 فوریه است. گزارش خرده فروشی نشان خواهد داد که پیشرفت در تولید واکسن کرونا و مذاکرات بستۀ کمک مالی چقدر به افزایش مصرف در ایالات متحده...

تولید ناخالص داخلی در بریتانیا در 10 فوریه رویداد کلیدی هفتۀ 8 تا 12 فوریه است. انتشار این گزارش به ارزیابی شدت تاثیر اقدامات قرنطینه ای و تعطیلی کرونایی بر اقتصاد بریتانیا کمک خواهد کرد ضمن اینکه این تعطیلی ها هنوز ادامه دارند....

گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده در 5 فوریه، رویداد اقتصادی کلیدی هفتۀ 1 تا 5 فوریه محسوب می شود. گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه ژانویه نشان خواهد داد که بازار کار ایالات متحده پس از انتشار گزارش های ناامیدکنندۀ اخیر دربارۀ...