fbتاریخ های سود سهام | IFCM ایران

تاریخ های سود سهام

سهام ها نشان دهنده سهم در حقوق مالکیت و درآمد شرکت های صدور کننده آن هستند. قراردادها برای اختلاف روی سهام (CFD) ابزاری هستند که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورند که بدون درگیر شدن مستقیم در مالکیت سهام بتوانند از گمانه زنی روی تغییرات قیمتی سهامی معین کسب سود کنند. کسانی که یک پوزیشن را روی قراردادهای CFD روی سهام حفظ می کنند در تاریخ های تعیین شده تعدیلات مربوط به سود سهام را دریافت یا پرداخت می کنند که برابر خواهد بود با سود سهام اعلام شده از سوی هیئت رئیسه.

قیمت سهام نه تنها توسط بازار یا عوامل ساختاری، شرایط اقتصادی در یک بخش کسب و کار خاص، بلکه توسط ویژگی های خاص شرکت و توانائی هایش برای ایجاد گردش های نقدینگی تعیین می شود. از تعدیل سود سهام تعلق گرفته، یک مالیات حفظ می شود (این مالیات در بازار سهام توسط بورس های سهام حفظ می شود): 15% مالیات برای ابزارهای #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... ؛ و 20% برای #L-... ؛ و 26.375% برای #D-... ؛ و 20.315% برای #T-... . همچنین از هر تعدیل سود سهام، احتمال نگهداری یک هزینه برای عملیات افزودن یا کاستن تعدیل سود سهام وجود دارد. شما می توانید اطلاعات مربوط به تعدیل سود سهام و حفظ مالیات و هزینه را در صورتحساب روزانه تان مشاهده نمایید.

در ذیل اطلاعات بیشتری در مورد شرکت های مورد معامله و سهام شان قابل دسترس هستند، از جمله پرداخت های سود سهام و تعدیلات سود سهام حاصله. این جدول فقط با هدف ارائۀ اطلاعات بیشتر تنظیم شده است و بخشی از شرایط معامله نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ شرایط معاملۀ قراردادهای CFD روی سهام به بخش مشخصات قراردادهای CFD روی سهام مراجعه کنید.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
 • بازار سهام

  • NASDAQ
  • NYSE
  • ASX
  • LSE (IOB)
  • LSE
  • TSE
  • HKEx
  • TSX
  • Xetra
 • بخش

  • مواد پایه
  • املاک
  • انرژی
  • مالی
  • کالاهای اساسی مصرفی
  • بهداشت و درمان
  • صنعت
  • فن آوری اطلاعات
  • خدمات ارتباطات
  • صنعت بازرگانی
  • کالاها و خدمات اختیاری مصرف کننده
  • آب و برق
جدول سوایپ
ابزارتاریخ آگهی سود سهامبدون سود سهام تاریخ تاریخ آماده سازی ثباتتاریخ پرداخت سود سهامسود سهام تصحیح
#L-AAL 25.02.2021 18.03.2021 19.03.2021 07.05.2021 72 USD
#S-AIG 16.02.2021 15.03.2021 16.03.2021 30.03.2021 0.32 USD
#S-KO 18.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 0.42 USD
#S-UNH 24.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 23.03.2021 1.25 USD
#S-GILD 04.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 30.03.2021 0.71 USD
#CA-BCE 04.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 15.04.2021 0.875 CAD
#CA-CVE 09.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 31.03.2021 0.0175 CAD
#CA-L 25.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 0.335 CAD
#CA-SJRb 13.01.2021 12.03.2021 15.03.2021 30.03.2021 0.0988 CAD
#CA-TECKb 18.02.2021 12.03.2021 15.03.2021 31.03.2021 0.05 CAD
#CA-WN 02.03.2021 12.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 0.55 CAD
#L-HSBA 23.02.2021 11.03.2021 12.03.2021 29.04.2021 15 USD
#H-0005 23.02.2021 11.03.2021 12.03.2021 29.04.2021 0.15 USD
#H-0023 24.02.2021 11.03.2021 12.03.2021 09.04.2021 0.24 HKD
#S-KHC 11.02.2021 11.03.2021 12.03.2021 26.03.2021 0.4 USD
#S-HD 23.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 25.03.2021 1.65 USD
#H-0016 25.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 18.03.2021 1.25 HKD
#A-RRL 25.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 25.03.2021 0.04 AUD
#CA-FNV 10.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 25.03.2021 0.26 USD
#CA-T 11.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 01.04.2021 0.3112 CAD
#CA-T 11.02.2021 10.03.2021 11.03.2021 01.04.2021 0.3112 CAD

کسب اطلاعات بیشتر: شرایط معاملۀ CFD روی سهام

تعداد نامحدودی ابزار تجاری ایجاد کنید

ابتکاری نوآورانه از