fbمعاملات برتر | IFCM ایران

افت عملکرد اقتصادی بر شاخص بازار سهام هنگ کنگ فشار وارد می کند. در اینجا نشان داده می شود که از معاملۀ شاخص HK50 در بازار سهام هنگ کنگ بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در 11-09-2020 منتشر شد، چقدر می توانستید سود کنید.

افزایش تولید شکر برزیل همزمان با ضعیف شدن ارز آن کشور، بر قیمت شکر فشار وارد می کند. در اینجا نشان داده می شود که از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی شکر بر اساس تحلیل تکنیکی ما دربارۀ #C-SUGAR که در تاریخ 28-08-2020 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

قیمت قراردادهای آتی خوک تحت تاثیر واردات گوشت خوک توسط چین افزایش پیدا کرده اند. در اینجا نشان داده می شود که شما بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 03-09-2020 منتشر شد، از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی خوک، #C-LHOG ، چقدر می توانستید سود کنید.

افزایش واردات سویا توسط چین از ایالات متحده از قیمت سویا حمایت می کند. در اینجا نشان داده می شود که شما از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی سویا بر اساس تحلیل تکنیکی ما دربارۀ #C-SOYB که در تاریخ 17-08-2020 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

ویرانی مزارع ذرت توسط توفان و تصحیح کاهشی زمین زیر کشت توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده از قیمت ذرت حمایت می کنند. در اینجا شرح داده می شود که از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی ذرت، #C-CORN ، بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 18-08-2020 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

پیش بینی ها دربارۀ کاهش صادرات برنج هندوستان و تایلند موجب افزایش قیمت برنج شدند. در اینجا نشان داده می شود که از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی برنج بر اساس تحلیل تکنیکی ما دربارۀ #C-RICE که در تاریخ 05-08-2020 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

آمار اقتصادی مثبت از رشد بازار سهام ایالات متحده حمایت کردند. در اینجا نشان داده می شود که از معاملۀ شاخص بازار سهام ایالات متحده بر اساس تحلیل تکنیکی ما دربارۀ SP500 که در تاریخ 16-07-2020 منتشر شد چقدر می توانستید سود کنید.

قیمت گندم پس از آن افزایش پیدا کرد که تخمین های مربوط به عرضۀ گندم فرانسه و آرژانتین کاهش پیدا کردند. در اینجا نشان داده می شود که بر اساس تحلیل تکنیکی ما که در تاریخ 09-07-2020 منتشر شد شما از معاملۀ قراردادهای CFD ممتد در قراردادهای آتی گندم، #C-WHEAT، چقدر می توانستید سود کنید.

سیگنال های معاملاتی با احتمال 80% از Autochartist

  • استفادۀ آسان
  • کاملاً خودکار
  • گسترۀ وسیع تحلیل