fbتحلیل تکنیکال GB100 | پس از انتشار آمار مثبت، پیش بینی برای GB100 صعودی است | IFCM ایران

تحلیل تکنیکال GB100 : 2021-04-09

پیشنهاد برای شاخص سهام بریتانیای کبیر:

خرید
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 6948.91

Buy Stop

پایین 6617.12

Stop Loss

Expert Avatar
کارشناس ارشد تحلیل
مقالات 1755
اندیکاتورمقدارسیگنال
RSI فروش
MACD خرید
Donchian Channel خرید
MA(200) خرید
Fractals خنثی
Parabolic SAR خرید

تحلیل نمودار

IFC Markets Tech Analysis

تحلیل تکنیکی GB100 در نمودار روزانه نشان می دهد که GB100 در نمودار روزانه (D1) بالای بالاترین سطح طی 12 ماه اخیر که در ابتدای سال 2021 به آن رسید رشد دارد. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 6948.91 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. می توان از سطح 6948.91 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 6617.12 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان مورد انتظار به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 6948.91 به توقف ضرر در 6617.12 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی

گزارش های اقتصادی بریتانیا در هفتۀ دوم آوریل مثبت بودند. آیا رشد GB100 ادامه خواهد داشت؟

آمار اقتصادی بریتانیا در هفتۀ اخیر مثبت بودند. توسعۀ بخش های تولید و خدمات در مارس از سر گرفته شد. فروش خودروهای صفر از سر گرفته شدند و فعالیت ساخت و ساز بیشتر از حد انتظار افزایش داشت. شاخص نهایی مدیران خرید بخش خدمات متعلق به مارکیت از رقم 49.5 در فوریه به رقم 56.3 در مارس رسید. رقم بالاتر از 50 در این شاخص نشان دهندۀ توسعه و رقم پایین تر از 50 نشان دهندۀ رکود است. هرچند از رقم تخمین اولیۀ 56.8 کمتر است که سریع ترین توسعه در بخش تولید طی هفت ماه قبل را نشان می داد. همزمان شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به مارکیت از رقم 55.1 در فوریه به رقم 58.9 در مارس 2021 رسید که از رقم تخمین اولیۀ 57.9 بالاتر است. این بیشترین میزان توسعه در فعالیت بخش تولید از فوریۀ 2011 تاکنون را نشان می دهد. فروش خودروی صفر در بریتانیا در مقیاس سالیانه 11.5% افزایش پیدا کرد که اولین ماه افزایش فروش از اوت 2020 تاکنون محسوب می شود. ضمن اینکه شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز از رقم 53.3 در ماه فوریه به رقم 61.7 در ماه مارس رسید که بالاتر از انتظارات بازار در رقم 54.6 است. پیشرفت در آمار اقتصادی موجب رشد GB100 می شود.

سیگنال های معاملاتی با احتمال 80% از Autochartist

  • استفادۀ آسان
  • کاملاً خودکار
  • گسترۀ وسیع تحلیل

بهترین خدمات و بهترین شرایط معاملاتی برای مشتریان مان

ما آماده ایم که 24 ساعته در هر زمینه ای به شما کمک کنیم.

توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.