fbانتقال وجه داخلی بین حساب ها | IFCM ایران

انتقال وجه داخلی بین حساب ها

شما در کابینۀ شخصی تان می توانید بین حساب های واقعی تان، انتقال داخلی وجه انجام دهید. به روش زیر می توانید به پنجرۀ انتقال داخلی دسترسی پیدا کنید:

  • در بخش "حساب های من"، روی "حساب های واقعی من" کلیک کنید.
  • در فهرست "حساب های واقعی"، حساب مورد نظرتان را پیدا کنید و سپس در سه نقطۀ عمودی در انتهای ردیف مربوط به حساب، گزینۀ "انتقال داخلی" انتخاب کنید.

در صفحۀ "انتقال داخلی" باید در ابتدا حسابی را انتخاب کنید که می خواهید انتقال از آن انجام شود و سپس حسابی را انتخاب کنید که می خواهید انتقال به آن انجام شود. همچنین در این صفحه باید مبلغ انتقال را درج کنید (این مبلغ نباید بیشتر از مبلغ کل موجود در حساب اول باشد). روی "برداشت وجه" کلیک کنید تا درخواست تان ارسال شود.

بخش مالی شرکت در طی ساعات کاری اش (معمولاً بین 10 تا 15 دقیقه) این انتقال را انجام خواهد داد. اگر انتقال بین حساب هایی انجام شود که موجودی شان دارای ارزهای متفاوت هستند، وجه انتقال تبدیل می شود (به غیر از حساب های دارای ارز موجودی حساب uBTC که با آنها انتقال انجام نمی شود). برای انتقال داخلی، هیچ کارمزدی وجود ندارد.

در صفحۀ "تاریخچۀ عملیات ها" در جدول "برداشت ها" می توانید وضعیت درخواست تان را دنبال کنید. تا زمانی که درخواست در وضعیت "فعال" قرار دارد می توانید آن را لغو کنید.


بهترین خدمات و بهترین شرایط معاملاتی برای مشتریان مان

ما آماده ایم که 24 ساعته در هر زمینه ای به شما کمک کنیم.