fbروحیۀ بازار | IFCM ایران

روحیۀ بازار

یورو و دلار آمریکا ضعیف شدند زیرا بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و فدرال ریزرو ایالات متحده قصد دارند به منظور گسترش تحریک اقتصادی، سیاست پولی شان را تسهیلی تر کنند. کرونای سوئد تقویت شد زیرا تورم و بیکاری در سپتامبر کاهش پیدا کردند. پوند انگلیس تقویت شد زیرا سرمایه گذاران امیدوار هستند دور بعدی مذاکرات برگزیت موفقیت آمیز باشد.

سهام Fujitsu رشد کردند زیرا این شرکت با استفاده از شبکه های LTE و 5G خدمات جدیدی را برای مشتریان ژاپنی ارائه می دهد. سهام Rolls-Royce پس از سقوط شدید به دلیل 2 میلیارد پوند انتشار سهام، همینک در حال رشد هستند. لیرۀ ترکیه و ین ژاپن ریزش داشتند که به دلیل افزایش مخارج بودجۀ این کشورها رخ داد. پزوی مکزیک تقویت شد زیرا در ماه سپتامبر تورم کاهش پیدا کرد، ضریب اطمینان مصرف کننده افزایش داشت و شاخص های فعالیت صنعتی رشد کردند. تقویت راند آفریقای جنوبی ادامه پیدا کرد زیرا شاخص های فعالیت کسب و کار رشد کردند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 2 اکتبر منتشر شد و آمار تا 29 سپتامبر را پوشش می دهد، کاهش میزان معاملات فروش دلار آمریکا از سر گرفته شد بطوریکه مجموع معاملات خالص فروش در برابر ارزهای اصلی در طی مدت یک هفته ای از 33.60 دلار به 30.47 میلیارد دلار رسید. دلیل کاهش در معاملات خالص فروش دلار آمریکا عبارت بود از تبدیل معاملات خرید خالص پوند انگلیس به معاملات خالص فروش و همچنین کاهش در معاملات خرید دلار استرالیا، ین ژاپن و یورو زیرا شاخص مدیران خرید بخش خدمات منطقۀ یورو متعلق به مارکیت از رقم 47.6 در ماه اوت به رقم 51.9 در ماه سپتامبر رسید درحالیکه شاخص مدیران خرید بخش تولید از 51.7 به 53.7 رشد کرد. معاملات فروش دلار آمریکا کاهش پیدا کردند علی رغم آنکه وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که 870 هزار آمریکایی برای اولین بار در هفتۀ گذشته درخواست دریافت حقوق بیکاری داده اند که بالاتر از حد انتظار است و پاول، رئیس فدرال ریزرو، گفت که نرخ های بهره حداقل تا سال 2024 پایین باقی خواهند ماند و برای رسیدن به بهبودی پس از افت اقتصادی، "یک مسیر طولانی در پیش است". همزمان ادارۀ آمار گزارش داد که سفارشات برای کالاهای بادوام در ماه اوت در مقیاس ماهیانه 0.4% افزایش پیدا کردند که چهارمین ماه متوالی افزایش بود و پیش بینی می شد 1.1% افزایش اعلام شود. شاخص ترکیبی مدیران خرید متعلق به مارکیت در تخمین اولیه از 54.6 در ماه اوت به رقم 54.4 در ماه سپتامبر افت کرد که نشان دهندۀ سرعت آهستۀ رشد است.

به دلیل افزایش تعداد مبتلایان جدید به کرونا در سطح جهان، خطرات مربوط به اقدامات جدید قرنطینه ای همراه با رکود در اقتصاد و صنعت جهانی افزایش یافته اند. به همین دلیل ارزهای کشورهای وابسته به کالا مانند روبل روسیه، پزوی مکزیک، دلار نیوزیلند ضعف شده اند. راند آفریقای جنوبی یک استثناء است و به شدت تقویت شده است زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند که نرخ بهرۀ بانک مرکزی آفریقای جنوبی افزایش پیدا کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 25 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 22 سپتامبر را پوشش می دهد، کاهش معاملات خالص فروش دلار آمریکا وارونه شد ضمن اینکه مجموع فروش های خالص در برابر ارزهای اصلی در یک دورۀ یک هفته ای از 30.9 میلیارد دلار به 33.60 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی افزایش معاملات خالص فروش دلار آمریکا عبارت بود از افزایش در معاملات خرید یورو زیرا مازاد حساب جاری منطق یورو در ژوئیه از 20.7 میلیارد یورو به 16.6 میلیارد یورو کاهش پیدا کرد که کمتر از حد انتظار بود. معاملات فروش دلار افزایش پیدا کردند زیرا وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که 860 هزار آمریکایی برای اولین درخواست دریافت حقوق بیکاری داده اند که بالاتر از حد انتظار است و فدرال ریزرو نیز نرخ های بهره را در رقم صفر ثابت نگه داشت و پاول، رئیس فدرال ریزرو، گفت که نرخ های بهره حداقل تا 2024 پایین باقی خواهند ماند و احتمالاً به حمایت مالی بیشتر نیاز باشد. همزمان شاخص فعالیت مالی فدرال شیکاگو که بازتاب دهندۀ مجموع فعالیت اقتصادی ایالات متحده است از 2.54 در ماه ژوئیه به رقم 0.79 در ماه اوت رسید، درحالیکه بدهی دولتی فدرال در سه ماهۀ دوم سال با 58.9% افزایش به 22.58 تریلیون دلار رسید درحالیکه در سه ماهۀ اول 11.4% افزایش پیدا کرده بود.

دور تازۀ وخامت روابط چین و ایالات متحده منجر به کاهش شدید ارزش دلار نیوزیلند و دلار استرالیا شد. چین اصلی ترین خریدار مواد معدنی و محصولات کشاورزی استرالیا و نیوزیلند است. ایالات متحده بر حضور چین در پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای (START III) اصرار دارد. دلار آمریکا تقویت شد زیرا فدرال ریزرو اعلام کرد که احتمال یک افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد بدون اینکه منتظر بماند نرخ بهره به 2% برسد. فدرال ریزرو همچنین دربارۀ لزوم افزایش حجم برنامۀ کنونی تزریق پول به اقتصاد تردید دارد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 18 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 15 سپتامبر را پوشش می دهد، کاهش معاملات فروش خالص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در دورۀ یک هفته ای تشدید شد بطوریکه مجموع معاملات فروش خالص از 32.67 میلیارد دلار به 30.9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. دلیل اصلی کاهش در معاملات فروش خالص دلار آمریکا عبارت بود از کاهش در معاملات خرید یورو زیرا بهای مصرف کننده در آلمان در ماه اوت به کاهش ادامه داد اگرچه کاهش تورم کند شد زیرا شاخص بهای مصرف کننده در مقیاس ماهیانه 0.1% افت کرد که برابر با پیش بینی است درحالیکه در ماه ژوئیه 0.5% افت کرد. معاملات فروش دلار کاهش پیدا کردند زیرا وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص بهای مصرف کننده در آن کشور در ماه اوت 0.4% رشد داشته است درحالیکه پیش بینی می شد 0.3% رشد داشته باشد ضمن اینکه 884 هزار نفر آمریکایی در هفتۀ گذشته برای اولین بار درخواست دریافت حقوق بیکاری دادند که بالاتر از حد انتظار است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 11 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 8 سپتامبر را پوشش می دهد، کاهش معاملات فروش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در طی دورۀ یک هفته ای ادامه پیدا کرد بطوریکه مجموع فروش های خالص از 32.84 میلیارد دلار به 32.67 میلیارد دلار رسید. کاهش در معاملات فروش خالص دلار به دلیل کاهش در معاملات خرید ین ژاپن و یورو رخ داد زیرا ادارۀ آمار آلمان، Destatis، گزارش داد که خرده فروشی در ژوئیه در مقیاس ماهیانه 0.9% کاهش داشت درحالیکه پیش بینی می شد 0.5% افزایش داشته باشد. معاملات فروش دلار کاهش پیدا کردند زیرا وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که 881 هزار آمریکایی برای اولین بار درخواست دریافت حقوق بیکاری داده اند که 130,000 نفر کمتر از هفتۀ قبل است. گزارش اشتغال ماه اوت نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اوت 1.4 میلیون شغل ایجاد کرده است که برابر با انتظارات است و نرخ بیکاری از 10.2% به 8.4% کاهش پیدا کرد. شاخص بخش خدمات ISM از 58.1 در ژوئیه به 56.9 در ماه اوت افت کرد و هنوز نشان می دهد که توسعۀ بخش خدمات ادامه دارد. رقم بالاتر از 50 در این شاخص نشان دهندۀ توسعه در فعالیت صنعتی است.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 4 سپتامبر منتشر شد و آمار تا 1 سپتامبر را پوشش می دهد، افزایش معاملات خالص فروش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته متوقف شد بطوریکه مجموع معاملات خالص فروش از 33.69 میلیارد دلار به 32.84 میلیارد دلار کاهش پیدا کردند. کاهش در معاملات فروش دلار کانادا و کاهش در معاملات خرید یورو پس از انتشار گزارش GfK که نشان داد شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در منطقۀ یورو ضعیف تر از حد انتظار بوده است، دلیل اصلی کاهش در معاملات خالص فروش دلار محسوب می شود. معاملات فروش دلار کاهش پیدا کردند زیرا فدرال ریزرو اعلام کرد که سیاستش را تغییر می دهد. سیاستگذاران به سیاست پیشگیرانۀ افزایش نرخ بهره برای نگه داشتن نرخ تورم در زیر 2% ادامه نخواهند داد. آمار منتشر شده از سوی وزارت کار ایالات متحده نشان می دهد که تعداد مدعیان بیکاری به 14.5 میلیون نفر کاهش پیدا کرد درحالیکه 1.01 میلیون آمریکایی برای اولین بار در هفتۀ گذشته درخواست دریافت حقوق بیکاری دادند. همزمان اعلام شد که سفارشات کالاهای بادوام در ژوئیه 11.2% افزایش داشته اند که به دلیل افزایش 22 درصدی سفارشات خودرو رخ داد.

به دلیل از سرگیری مذاکرات تجاری بین چین و ایالات متحده، دلار نیوزیلند تبدیل به برترین سودده شد. همچنین به همین دلیل و افزایش فروش تلفن هوشمند، ارزش سهام شیائومی افزایش یافت. چین اصلی ترین خریدار مواد خام و مواد غذایی از نیوزیلند است. اقتصاد نیوزیلند ممکن است روند بهبود سریع تری پس از شیوع کرونا داشته باشد. تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در سه ماهۀ اول سال در مقیاس فصلی 1.6% افت کرد. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم در 16 سپتامبر منتشر می شوند که پیش بینی می شود فقط 1.2% افت داشته باشد که بسیار کمتر از سایر کشورهای توسعه یافته است. یورو افت کرد زیرا خرده فروشی در آلمان (0.9% کاهش در مقیاس ماهیانه) و در منطقۀ یورو (1.3% کاهش) در ژوئیه ضعیف بود.

سیگنال های معاملاتی با احتمال 80% از Autochartist

  • استفادۀ آسان
  • کاملاً خودکار
  • گسترۀ وسیع تحلیل